Birim Kalite KomisyonuBİRİM KALİTE KOMİSYONU 

 
Adı Soyadı Ünvanı Görevi
Mikail AĞYÜZ İşletme Müdürü Birim Temsilcisi
Hatice ÖZER AKAR Bilgisayar İşletmeni Komisyon Üyesi
Nurcan SANDALCILAR Bilgisayar İşletmeni Komisyon Üyesi