Hakkında

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 12.04.2008 tarih ve 26845 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuş, 01.04.2010 tarihinde döner sermaye faaliyetlerine başlamıştır.İşletmemiz; Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  Ziraat  Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma  Merkezi, Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi,Tıp Fakültesi birimlerimiz ile döner sermaye faaliyetlerini yürütmektedir.