Hakkında

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 12.04.2008 tarih ve 26845 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle kurulmuş, 01.04.2010 tarihinde döner sermaye faaliyetlerine başlamıştır. 2015 yılında işletmemize bağlı; Su Ürünleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma  Merkezi, Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim Fakültesi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi,Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,Tıp Fakültesi birimlerimiz faaliyetlerini yürütmektedir.