İç Kontrol Komisyonu

Adı Soyadı                              Ünvanı                                        Görevi

Mikail AĞYÜZ                        İşletme Müdürü                      Komisyon Başkanı
Nurcan SANDALCILAR        Bilgisayar İşletmeni                 Komisyon Üyesi
Oğuzhan DEMİR                   Bilgisayar İşletmeni                 Komisyon Üyesi