Misyon & Vizyon

Misyon
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin  amacı, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak,  kanun ve yönetmelikler çerçevesinde  bilgi ve teknolojik kaynaklarını etkin   kullanarak kaliteli, güvenilir bir hizmet sunmaktır.
Vizyon
          İşletme Müdürlüğümüz; yasalar çerçevesinde kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yerine getirerek bilimsel ve teknolojik verileri   her zaman doğru kullanarak çağdaş bir işletme olmak için tüm unsurları etkin ve verimli kullanabilen bir Döner Sermaye işletmesi olmak.