HATİCE ÖZER AKAR

HATİCE ÖZER AKAR

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak

Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak

Gelen- Giden Yazı İşleri

Personel İlişik Kesme İşlemleri

Personeli birimde göreve başlatma işlemlerini yapmak

Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak

Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak