MİKAİL AĞYÜZ

MİKAİL AĞYÜZ

İŞLETME MÜDÜRÜ

Birimi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak