NURCAN AVCİ

NURCAN AVCİ

MEMUR (Ş)

Birimi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Devri

ZEYNEP MERCAN

Görev ve Sorumlulukları

DEVİR ALMA YOLUYLA TAŞINIR MAL GİRİŞLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak

Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak

Gelen- Giden Yazı İşleri

İstifa işlemlerini yapmak

MAL TESLİM İŞ AKIŞ SÜRECİ

Ölüm Yardımı İşlemlerini Yapmak

Personel İlişik Kesme İşlemleri

Personeli birimde göreve başlatma işlemlerini yapmak

Personellerine ait izin formlarının hazırlanması ve takibini yapmak

Resmi yazıların zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak

Satın alınan taşınırların sisteme girişini yapmak

SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR MAL GİRİŞLERİ

SGK Çıkış İşlemlerini Yapmak

SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemlerini Yapmak

Taşınır tüketim çıkışı yapmak

TÜKETİM MALZEMELERİ 3 AYLIK DÖNEM ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Yıllık izin işlemlerini ve takibini yapmak