ZEYNEP MERCAN

ZEYNEP MERCAN

MEMUR (Ş)

Birimi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak

Doğrudan temin (22-d) İşlemlerini Yapmak