ZEYNEP MERCAN

ZEYNEP MERCAN

MEMUR (Ş)

Birimi

GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Görev Devri

Görev ve Sorumlulukları

Dekan Sekreterliği